Privacy & Beveiliging

Privacy en beveiliging nemen wij heel serieus. Zo hanteren wij de ‘Model Bewerkersovereenkomst’ van het Privacyconvenant Onderwijs. Daarnaast volgen wij best-practices om veilige software te ontwikkelen en beheren.

Privacy

Ons enige doel is om een zo goed mogelijk portfolio en planbord te bieden. Om dit te kunnen doen moeten wij de informatie die ingevoerd wordt wel opslaan. We verwerken dus alle data die ingevoerd wordt, ook de persoonlijke gegevens (namen van kinderen en leerkrachten).

Bordfolio zal deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden zonder toestemming van de betreffende school.

Alle gegevens blijven eigendom van de school. Als school heb je het recht om op ieder moment de data op te vragen en om ons te vragen de data te vernietigen.

In de Bewerkersovereenkomst van Bordfolio wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor het onderwijs. Bordfolio hanteert daarbij de ‘Model Bewerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het 'Privacyconvenant Onderwijs'.

Beveiliging

Alles wat je binnen Bordfolio doet gaat via een versleutelde verbinding, net als bij internet bankieren. Zo blijft alles wat je doet afgeschermd. Op https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=bordfolio.nl kun je testen dat onze SSL verbinding voldoet aan de laatste eisen.

Het Open Web Application Security Project (OWASP) heeft een top 10 kwetsbaarheden benoemd, zoals Cross-site scripting, SQL-injectie en fouten met authenticatie. Voor al deze kwestbaarheden zijn maatregelen getroffen. Ons systeem is door een externe partij ge-audit op meer dan 13.000 mogelijke lekken. Onze "Vulnerability Score": 100.00 (A+).

We beschikken over meerdere mensen met expertise op het gebied van security en cryptografie. Vanwege deze expertise zijn wij betrokken geweest bij de ontwikkeling van het huidige Digid en e-Herkenning.

ISO-27001 is een ISO standaard voor informatiebeveiliging. Conform deze standaard beschikken wij over een Information Security Management System (ISMS).

Wij installeren dagelijks security updates en volgen nauwgezet de laatste CVE's (Common Vulnerabilities and Exposures).

Bordfolio is het digitale planbord en leerlingportfolio voor primair en voortgezet onderwijs

er staat al een klas voor je klaar...