-
Petrik de Heus

Nieuwsbrief maart 2018

Steeds meer scholen kiezen voor Bordfolio. Hier zijn wij heel blij mee. Ook betekent dit dat we meer tijd kunnen besteden om Bordfolio voor jou zo prettig mogelijk te maken. Enkele recente verbeteringen zijn:

Opdrachten prettiger voor leerkracht én leerling
Het opdrachtenoverzicht voor de leerkracht is overzichtelijker. Voorheen werden alle opdrachten getoond, nu zie je alleen de recente opdrachten. Oudere opdrachten zijn uiteraard nog wel te bekijken.
Ook hebben we het de leerlingen gemakkelijker gemaakt. Werk inleveren voor een opdracht kan nu ook vanuit het portfolio, op onze blog zie je in een filmpje hoe gemakkelijk het werkt.
Heeft een leerling iets in haar/zijn portfolio ge-upload, dan kan het achteraf alsnog gekoppeld worden aan een opdracht. Opdrachten zijn vrij nieuw in Bordfolio en wordt nog niet door iedere school gebruikt.

Leerkracht gaat van school
Leerkrachten die niet meer werkzaam zijn voor de school, hebben geen toegang meer nodig tot Bordfolio. Dit kun nu je regelen door een leerkracht te archiveren in het beheer scherm (je hebt beheerrechten nodig). De leerkracht kan nu niets meer zien in Bordfolio. Wat de leerkracht heeft aangemaakt blijft wel bestaan. Werkt een leerkracht bij meerdere scholen die Bordfolio gebruiken, dan behoudt de leerkracht natuurlijk wel de toegang tot die andere scholen. Ook als de leerkracht zelf kinderen op deze school heeft zitten, blijft de oudertoegang wel bestaan.

Portfolio vol?
We krijgen weleens de vraag of er een beperking zit op het aantal bestanden dat je in je portfolio kunt opslaan. Het antwoord is gelukkig: nee, er is geen limiet op het aantal. De enige beperking is de grootte van het bestand. We maken gebruik van dezelfde technologie als Dropbox, Netflix, Pinterest en anderen, zodat er altijd ruimte is voor nieuwe bestanden. Ook maken we kopieën van ieder bestand op meerdere fysieke locaties. Dus zelfs in het geval van een calamiteit in het datacenter (harddisk crasht, brand, waterschade etc), blijven de bestanden beschikbaar.

Meer en meer bestandsformaten in portfolio
Op verzoek van leerkrachten ondersteunen we steeds meer bestandsformaten: word, powerpoint, pdf, rtf, jpeg, png, gif, mpeg, mp4 en quicktime. Maar er ontbrak nog één belangrijk formaat! En dat formaat is audio (mp3). We zijn heel benieuwd wat jij met deze nieuwe functionaliteit gaat doen.

We horen graag van je
Als laatste nog een oproep om iets van je te laten horen. Alle feedback is welkom, positief en negatief. Ook willen we graag met iedereen delen hoe jij Bordfolio gebruikt. Dus laat vooral wat van je horen :-).


Tweet

Meer weten? Lees ook onze andere artikelen op onze blog en volg ons op Twitter.

Andere artikelen:

Bordfolio bij de Snijdersschool

Hoe ervaren leerlingen ons digitaal portfolio? Lucas Onderwijs heeft een filmpje gemaakt over 21st Century Skills binnen de Lucas scholen. Rond 1 minuut is het digitaal portfolio te zien zoals het gebruikt wordt bij de Snijdersschool. Bordfol... lees verder
-
Petrik de Heus

Drie manieren om een portfolio te gebruiken

In de literatuur wordt er onderscheid gemaakt tussen 3 soorten portfolio's: verzamelen, presenteren en evalueren. Het verzamelportfolio bestaat uit al het werk dat een leerling gemaakt heeft. Het bestaat ook uit werk waar een leerling minder trot... lees verder
-
Petrik de Heus

60 dagen gratis proberen

Proberen is geheel vrijblijvend en kost niets.

Maak een account aan en ervaar zelf hoe prettig Bordfolio werkt.